2a Avaluació

- Sara Barbero Román amb DNI 26765809-F i amb domicilio al carrer Poeta Francesc Caballero Muñoz, pati 22 puerta 12, amb el codi

postal 46017 de València, tlf. 963775621.


EXPOSE:


Reunisc tots el requisits exigits per a ocupar el puesto de Policia Municipal de Valencia. Adjunte a esta instancia el certificat del metge

que aporta les meues condicions óptimes per a realitzar les probes fisiques per ocupar el puesto i justificant d' haver abonat els

corresponents drets de inscripció. Me presente al puesto de :

- Torn lliure

- Torn restringit

SOLICITA:

1. Ocupació del puesto

2. Ja que ha portat tot el que demanen

3. I reuneix totel les condicion físiques.


Diari d'un assetjador

Primera aparició:

En primer lloc l'assetjament és un tema molt preocupant que qualsevol persona

el pot patir. L'assetjament es conec amb el nom de Bullying, que significa qualsevol forma de maltracte psicològic, verbal o físic produit entre escolars de forma reiterada al llarg d'un temps determinat.

La vida d'un assetjador, des del meu punt de vista, és una vida que es troba congelada, no té contemplacions amb les pobres persones que l'estan passant molt malament tan sols per a que ell es crega molt més fort.

El assetjadors jo pense que tenen alguna classe de caréncia, perquè el que a ell li agrada ser i veure es que altres persones el passen pitjor que ells mateixos. Un assetjador escomençà el dia amb el propòssit de fer mal als més indefens, quasi sempre es fica amb les mateixes persones, i fins i tot més menudes que ell. Tot escomença com una broma, les bromes les solen patir dons els companys nous, els companys d'altres paissos, els companys més calladets, els bocasses... i simplement els que se'l queden mirant i l'assetjador el troba com que el desafien.

Segona aparició:

L' assetjador escomença amb alguns insults, alguns colps al cap, coses simples però que a ningú li agrada. I quan ja comencen les coses més serioses hi han dues possibilitats, o que el maltractador es trobe amb la victima a coles, o que li amenace davant de la gent per a fer-se notar.

Quasi tots els assetjadors van amb alguna persona al seu costat, em referisc que un a soles no va a amenaçar o a colpejar, van alguns amicos al seu costat per a poder reirse o també colpejar a la pobre victima.

Quan tot això es repetix tantes vegades a la fi la victima desideis demanar ajuda a una persona adulta. Després que la victima se'l diu tot al adult criden l'atenció a assetjador, però ell no presta atenció, és més li agafa més furia i més ganes de ficar-se amb el pobre xiquet/a.

Tercera aparició:

Jo tins dues teories, si des del primer moment tu li plantes cara ell es pensa que et pots defensar i no es fica més en tu, però és cert que avegades per plantar cara t'agafen més odi i és pitjor.

Una burla tras dia, altra, altra, i més... a la fi acava per tornarte boig, tans sols penses en el odi que li tens al maltractador, no vols anar a l'escola, no vols eixir de casa, no vols fer res, baixa el nivell académic...

I durant la victima el passa fatal perquè a causa d'ell no pot fer vida normal i les seues notes baixen progressivament, l'assetjador no té qualsevol problema perquè quasi tots per no dir tots els assetjadors no tenen bones notes, no es fiquen a estudiar, escomencen a fumar i a probar altres substàncies pitjors que un simpre cigarret o un porro.

I quan ja no sap com humillar-ho més s'hi l'ocurreix la brillant idea de gravar-se'n a ell mateix fent barbaritats. Després per a fer-se notar les penja a internet, passa el video per móvil als companys, fins que arriba el dia que el dia que la victima no pot més i acava amb la seua vida.

Última aparició:

I després de totes les burles, les baralles, les gravacions, les rialles dels companys, els colps al cap... l'assetjador que es el culpable gunya la partida.

Està clar que tot crimen té un culpable, aleshores a l'assetjador li arriba el turn.

El declaren culpable i té que complir condena, si és menor d'edat l'emporten a un reformatori fins que siga major i passe a la càrcel i si és major d'edat va directament a la càrcel. Però a ell no li dòna llàstima, ell ja tenia clar el seu futur i era d'aquesta manera, si tu eres bona persona i penses en el futur, en els teus interessos i t'esforces per a aconseguirel que vols, arribes alt, però si no fas res i et comportes malaments el futut es torna molt negre.


MANIFEST


NO al racismo institucional de el Ejido

Después de cuatro años del estallido racista del Ejido, que constituye uno de los actos racistas más graves vividos e Europa en los últimos años volvemos a denunciar la permanencia y consolidación en este municipio del más des-carado racismo institucional y del clima de impunidad en el que se ampara.
La situación estructural que contribuyó a causar los hechos del 2000 persiste, hoy en El Ejido y parte del poniente almeriense se tiene que continuar hablando de explotación
laboral, segregación urbanística, consentimiento del racismo por parte de las instituciones y situación de irregularidad de la mayoría de los trabajadores.
Igual que las agresiones de particulares no han cesado y así lo demuestran las denuncias recogidas en octubre del 2003,el abuso de autoridad por motivos racistas por parte de la policía local también ha ido en aumento en los últimos meses, así lo corroboran las denuncias recogidas por los agentes sociales de la zona.
El clima de impunidad para estas actuaciones se ampara en una reforma de la ley de Extranjería que incita a la “caza” del irregular en las calles y en la excusa de la seguridad tras los atentados del 11 de marzo. Toda vale para justificar y perpetuar este racismo institucional.
Ante esta situación las asociaciones firmantes denunciamos:
  • Las agresiones de agentes de la policía local de El Ejido son totalmente conocidas y públicas:( los agentes agresores están identificados, las víctimas aportan los partes médicos de las lesiones, hay testigos etc.) en cambio nadie las pone freno.
  • El apoyo que desde el Consistorio se está dando a estas actuaciones refleja la consolidación del racismo institucional y el mayor desprecio a los derechos humanos y al Estado de derecho por parte del alcalde Sr. Enciso.
  • La desprotección e indefensión de las víctimas por estar la mayoría en situación irregular y planear sobre ellos la posible expulsión.
  • El miedo de la población inmigrante a denunciar dado que no llega haber ninguna sentencia condenatoria para los agresores que siguen ejerciendo en el municipio y por tanto las víctimas han de continuar viendo cotidianamente a sus agresores.
Por todo ello exigimos:
  • Un pronunciamiento público del Ayuntamiento explicando el por qué teniendo constancia de estos hechos no ha realizado ninguna investigación ni ha colaborado en ninguna de las diligencias judiciales abiertas a estos agentes, cuando este cuerpo policial depende de esta institución y por lo tanto son los máximos responsables de su buen funcionamiento.
  • Las instituciones con competencia en la materia: Delegación de Gobierno en Almería y la Junta de Andalucía inicien una investigación sobre la actuación de la policía local en El Ejido y tomen medidas reales para erradicar la situación de violencia racista que se vive en la zona fomentada por la política municipal.
  • Las asociaciones firmantes presentamos la queja al Defensor del Pueblo Andaluz, así como hacemos llegar nuestra denuncia a los organismos y representantes de derechos humanos europeos: Relatora de Derechos Humanos y Foro Cívico.
  • Un Estado de Derecho como se supone que es el Estado Español, no puede permanecer impasible ante situaciones como las que se está viviendo en el Ejido. La no actuación también es una forma de hacer política y por tanto permitir que un gobierno municipal vulnere constantemente los derechos humanos es una vergüenza y un atentado contra los valores democráticos de nuestra sociedad.