2a Avaluació David Cano Oliva 4E

1-InstanciaINSTANCIA
David Cano Oliva ,amb DNI 29208879Y i amb domicili al carrer Manuel Colomer Marco,17 16 46017 de València,tlf. 636528814.

EXPOSE:

Que el pasat 23 de noviembre vaig realizar el examen de la junta qualificadora.

Que vaig obtenir una nota de 57 punts.

Que al meu pareixer la nota deuria haver sigut més alta ja que vaig preparar molt l´examen.

Que la correcció del examen no em va deixar conforme.

DEMANE:

Que el examen es torne a corregir per uns altres profesors.

Que es notifique la decisió y que es qualifique d´una forma justa.
David Cano Oliva


Valéncia, 3 de desembre de 2010.


A la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
2-Incrustació d´un glog.
3-El meu glog.4-El meu quiz.5-Treball de la mosca amb el seu glog.

Personatges Activitat 1.


Despres de la lectura Activitat 6.


Glog.