Llibre de lectura de la 1a Av. PRESENTACIÓ

TÍTOL: Carmen
carmen.jpg
AUTOR: Prosper Mérimée
EDITORIAL: Bromera(1993)


ACTIVITATS AMB LA NOVEL·LA


1a sessió (divendres, 22 d'octubre)

Comentaris i repàs a classe sobre la introducció de la novel·la (pàgines 7-27). Distribució del treball d'anàlisi per grups, parelles o individualment, el qual es detalla més avall. Termini de publicació dels treballs al wiki: 14 de novembre, diumenge nit. Tres formats possibles de realització: Pecha Kucha (presentació power point o semblant de 20 diapos X 20 segons cadascuna -temps d'explicació oral aproximat-), Presentació en Prezi(una nova manera de fer presentacions en línia que cal practicar), Gravació en Mp3, o el clàssic Document de text. Qualsevol d'aquestes modalitats serà publicada o incrustada en la pàgina del wiki de cada alumne/a.

2a sessió (divendres, 29 d'octubre)

Primera sessió de Tertúlia Dialògica. S'hauran de llegir prèviament per aquest ordre: Capítol IV, Capítol I i Capítol II. Es subratllaran tres oracions o fragments en total que us han cridat l'atenció per tal de comentar-los vosaltres mateixos a classe en una breu exposició de mig minut almenys.

3a sessió (divendres, 5 de novembre)

Segona sessió de Tertúlia Dialògica. S'haurà de llegir el capítol III prèviament i subratllar tres oracions o fragments que us han cridat l'atenció per algun motiu per tal de comentar-los a classe.

4a sessió (divendres, 12 de novembre)

Presentació i exposició oral a classe del treball individual o col·lectiu en el format que s'haja realitzat. Llegiu aquestes instruccions i terminis ampliats:

 • El treball de valencià el podreu publicar al llarg del cap de setmana (entre el 12 i el14 de novembre), cadascú la seua part i en la pàgina pròpia del wiki. Si el treball de grup és un sol producte (un o més àudios, un mapa a Google, etc., cada membre del grup el publica a la seua pàgina). Divendres dia 12, cada grup, parella o individu ha de presentar-lo informalment a tota la classe encara que no el tinga acabat completament. El qui vulga pot presentar-lo en power point de Google Docs. En aquesta sessió haureu d'explicar oralment:
  • -Sobre què versa el treball individual o col·lectiu
  • -La manera com vos heu distribuït la faena, si sou grup o parella
  • -Com heu buscat més informació i on -si és que n'heu buscada-, i relateu les dificultats d'elaboració i com les heu resoltes
  • -Els recursos que heu utilitzat per a vigilar i millorar l'expressió escrita del treball
  • -Avanceu alguns continguts del que heu elaborat, ja siga llegint algun fragment o comentant-lo a grans trets.
  • -Destaqueu algun 'aprenentatge nou', val a dir, què heu aprés o descobert en el terreny que siga amb la confecció del treball al voltant de la novel·la de 'Carmen' (en el pla tecnològic, de treball en equip, de contingut o idees d'allò llegit o investigat, etc.
  Com veieu, cal tenir-lo ben enfocat i avançat per a exposar aquests punts a classe en intervencions curtes (1-2 minuts per persona). Per a la mateixa exposició del divendres podeu repartir-vos aquests punts si formeu un equip o parella.
  Aquesta sessió de classe serveix per a mostrar la vostra capacitat de planificació, reflexió i autonomia sobre com feu un treball. Per això se us prorroga tres dies més per a publicar-lo en versió definitiva. El termini és la nit del 14-novembre, diumenge.


El llibre no es tornarà a abordar a classe en les setmanes posteriors però sí que hi haurà la possibilitat d'elaborar un document multimèdia en format de relat digital, pòster amb Glogster o de tira còmica de 9 vinyetes per a presentar un fragment de la novel·la. A les sessions a l'aula d'informàtica dels dies 9 i 16 de novembre n'explicarem el procediment, els recursos i enllaçarem amb tutorials per a dur aquestes propostes multimèdia a terme. La data de presentació final d'aquests treballs multimèdia optatius i puntuables (fins a 1 punt extra), serà la nit del 8 de desembre de 2010.

Durant la primera quinzena de novembre podreu participar també en un fòrum de debat al voltant de la novel·la i dels treballs que heu confeccionat dins del wiki a l'espai DISCUSSIÓ. La participació és voluntària en aquest fòrum, però apuja la nota que hàgeu obtingut en les tertúlies fins al límit d'un punt en aquest apartat.


TREBALL D'ANÀLISI AL VOLTANT DE CARMEN


Punts per a treballar en grup, per parelles o individualment
2000 caràcters és l'extensió mitjana aproximada de cada punt desenrotllat en un document de text o en un àudio enregistrat. En el cas del Pecha Kucha, evidentment serà menor i esquemàtica l'extensió.

Consulteu les pàgines 129-138 del llibre per a orientar i completar millor el vostre treball. Les activitats es presenten ací de manera esquemàtica en la majoria dels punts.

1.El context historicosocial (Possible grup de 4 persones) (4E: Jordi P., Adrián, Ferran, Alejandro I.)

  1. El bandolerisme (1 persona)
  2. Els grups socials: gitanos, estrangers (anglesos), militars (1 p.)
  3. Elements costumistes (1 persona)
  4. Història francesa dels anys 1830 i 1848 (1 persona)

2.L'espai i l'acció (2 persones es repartiran aquestes activitats del punt 2) (4E: Raquel P., Sara B.) (4V: Isabel, Elena)
2.2., 2.3., 2.4.2, 2.6 (Aquest punt es pot fer en Google Maps i incrustar- lo després al wiki)

3.El temps i l'acció (2 persones) (4V: Sergio, Carlos) (4E: Fan conjuntament els punts 3 i 4 els alumnes David C., Miguel M., Xavi dlT, Marcos M.)
  1. El temps històric a Espanya cap a 1830 (3.1.1. i 3.1.2.)
  2. El temps narratiu (3.2.1. i 3.2.2.)

4.L'estructura (2 persones) (4V: Pablo, Maite G.)
  1. Capítols
  2. Argument
  3. Tema i subtemes

5.Els personatges i l'estructura (5 persones es reparteixen cada apartat d'aquest punt) (4E: Sara, Reyes, Sandra, Inés, Rosana) (4V: Natalia, Silvia, Belinda, Ana Carlota, Marta)
  1. Analitza els personatges del capítol I seguint les pautes del llibre (1 persona)
  2. Analitza els personatges del capítol II seguint les pautes del llibre (1 p.)
   1. Capítol III: Carmen (1 p.)
   2. Capítol III: Don José (1 p.)
   3. Capítol III: La resta de personatges (1 p.)

6.Recursos. Estil (2 persones es repartiran els 4 punts següents:)
  1. Expressions i frases fetes del text
  2. Valoracions de les expressions anteriors
  3. Flash-backs narratius
  4. i 6.5 Valoració de l'autor i la teua pròpia sobre l'obra Carmen.

D'altres apartats proposats que ja no es troben al llibre, d'elaboració individual:

7.Investiga sobre l'adaptació operística de la novel·la i informa't sobre els canvis que els llibretistes en van fer: personatges nous i eliminats, canvis en la importància d'alguns, canvi de l'argument. Relata aquests canvis i tracta d'esbrinar per què van “edulcorar” l'argument de l'òpera. Quin èxit van tenir tant la publicació inicial del llibre com l'òpera de Bizet en la seua estrena? Per què trobes que fou així?

8. Escriu un text expositivoargumentatiu que aborde en 2000 caràcters (aprox.) un d'aquests temes (tema únic per a cada persona). (4E: Laura, Júlia, Vega, Andrea)

  1. El tractament que es dóna a l'ètnia gitana al llibre de Mérimée (inclou el capítol IV)
  2. Hi ha racisme entre els personatges de Carmen, en el tractament d'alguns personatges per part de l'autor? Analitza-ho.
  3. Quins aspectes de misogínia apareixen més o menys explícits a l'obra de Carmen? Analitza'ls des d'una perspectiva actual. (4V: Carmen)
  4. Viatgers europeus i llibres de viatges famosos dels segles XVIII i XIX. 4 exemples.

9. Obté les gravacions de les dues tertúlies dialògiques gravades a classe i fes-ne un resum de les opinions principals exposades. El professor te les donarà. Fes-ne un pecha kucha i exposa'l a classe. (2 persones)

10. (4-5-6 persones en equip). Enregistra en una gravació en Mp3 tot el llibre creant un màxim de cinc documents o fitxers sonors: un per cada capítol i 2 documents per al capítol 3. Heu de fer una lectura de bona qualitat de so i de dicció per tal de penjar-la com un audiollibre en la xarxa. Podeu mesclar les veus de manera que llegiu cadascú una pàgina alternativament o un capítol sencer per persona o bé entre tots podeu fer de narrador i diferenciar els personatges dels diàlegs amb veus distintes. La lectura s'ha de preparar per tal que siga pausada, clara, correcta i comprensiva. Si pot ser una mica 'teatralitzada' pel que fa als diàlegs, quedarà millor. No sigueu monòtons en la lectura. (4E: Guillem, David Ch., David F., Miguel, Ismael, Álvaro, Francesc) (4V. Rocío,...)DOCUMENTS MULTIMÈDIA DE L'OBRA


 • Tràiler oficial de la pel·lícula Carmen, de Vicente Aranda. (Enllaçat)
 • 'Carmen' de Prosper Merimée (Libro de Notas). Selecció àudio de Ràdio 3, de 60 min del llibre. Versió castellana:
 • Lectura completa del llibre Carmen en francés. 4 fitxers Mp3 corresponents a cada capítol de l'obra.
 • Capítol 1 en francés: Ir a descargar