RÚBRIQUES D'AVALUACIÓ

-DE MESTR@ A MESTR@: AVALUACIÓ
-Rúbrica d'avaluació de l'ePortfoli d'assignatura.
RUBRICA d'avaluació del PORTFOLIO ELECTRÒNIC - Xavier Suñé