3a Avaluació

1.MANIFEST

1.1.MANIFEST A FAVOR D'UNA CONFERÈNCIA NACIONAL DEL SOBIRANISME


Des de la Primera República, totes les temptatives de buscar una estructuració de l’Estat espanyol que accepti l’autogovern de Catalunya i asseguri la perdurabilitat de la identitat catalana han resultat fallides. I l’aplicació durant un quart de segle de l’Estatut de 1979 i els gairebé quatre anys de vigència de l’Estatut del 2006 demostren, a parer nostre, que, tal com és avui el món i tal com ha evolucionat la nostra societat, l’estancament en l’autonomisme conduiria lentament però inexorablement al declivi industrial, l’empobriment de les classes populars i la definitiva espanyolització cultural i lingüística del nostre país. És a dir, significaria per a la Nació catalana l’acceptació tàcita d’una mort dolça.

Tampoc no creiem que es pugui dipositar cap esperança en una fórmula de tipus federal. Pràcticament no hi ha federalistes a Espanya i els pocs que se’n diuen, a l’hora de la veritat tampoc no acceptarien la solució singular que l’especificitat catalana requereix.
Respectem profundament l’opinió dels que discrepin del nostre punt de vista, però per a nosaltres, perquè Catalunya sobrevisqui com a nació, és indispensable que en el termini més breu possible es constitueixi pacíficament, per via de referèndum, en un estat independent integrat directament en la Unió Europea. I només aleshores, alliberada per fi de l’espoli fiscal, Catalunya podria esdevenir un país modern, pròsper i socialment avançat.
No hi ha temps a perdre i les eleccions del proper novembre podrien permetre fer un pas endavant cap a aquest objectiu. Per això, els sota- signats, allunyats de la política activa i sense cap ambició de poder o de càrrecs, fem una crida a tots els grups, moviments, partits, associacions i plataformes independentistes, perquè es posin d’acord per presentar una candidatura transversal, equilibrada i unitària, que motivi els abstencionistes i porti al Parlament un estol de diputats que, sense renunciar a les seves personals ideologies, es comprometin a treballar units, per prioritzar en tot moment l’objectiu de la independència.
La celebració d’una conferència unitària per a la independència, amb la participació activa i equilibrada de membres acreditats de plataformes i associacions sobiranistes, i dels impulsors de les consultes populars, podria ser el camí per arribar a aquesta candidatura de consens. Sabem que no és fàcil superar les legítimes diferències existents, però creiem que val la pena d’intentar-ho perquè estem convençuts que, amb la unitat, la independència és possible. I és l’única solució que permet resoldre definitivament el problema entre Catalunya i Espanya, I establir els fonaments d’una convivència justa, digna i en peu d’igualtat.

Barcelona, a dotze d’abril del 2010-El tema del manifest és la independència de Catalunya, i en ell es reivindica a més da l'independència d'aquesta, la unió dels partits politics que estiguen a favor d'açò per tal de aconseguir-ho.
-Aquest manifest el van escriure una sèrie de persones alienes a la politica el 12 d'abril del 2010.

Enllaç del manifest a favor d'una conferència nacional del sobiranisme1.2.GLOG DEL MANIFEST2.RELAT DIGITAL


-Un relat 2.0 és explicar un conjunt d'accions, paraules, imatges i sons, moltes vegades reunides amb una mica d'improvisació.

Els elements clau d'un relat 2.0 són:
•El punt de vista del narrador
•Les imatges
•El text (oral o escrit)
•La música o les cançons que hi acompanyen

-El relat digital és un nou terme que utilitza les ferramentes digitals per ajudar a la gent comú a contar
enllaç

-El relat digital és un nou terme que utilitza les ferramentes digitals per ajudar a la gent comú a contar les seues propies històries reals d'una forma convicent i amb atractiu emocional. Aquestes històries són normalment curtes: 8 minuts. (Traducció).

enllaç2.1.RELAT DIGITAL SOBRE LA VISITA DE GEMMA PASQUAL