2a Avaluació

1.CONFERÈNCIA

(Influència de les noves tecnologies en els joves)

Durant tota la història, les tecnologies s’han anat desenvolupant per tal de facilitar a vida a les persones, i han tingut una influència molt gran en la nostra societat, sobretot en la manera de relacionar-se dels joves, que ha canviat radicalment en només 30 anys.
Abans, molta gent jove es reunia a clubs socials, però ara els clubs socials pràcticament han desaparegut i han deixat pas a les xarxes socials, que son molt més còmodes perquè ningú et veu la cara i pots estar còmodament a casa amb el pijama posat. Aquestes xarxes a més de ser còmodes, permeten que, fins a la persona més tímida, puga relacionar-se amb multitud de gent. A més de les xarxes socials, el telèfon mòbil es una de les noves tecnologies més usada per gent de totes les edats, però sobretot en la gent jove. El mòbil, es la forma més practica de comunicar-se ja que es pot utilitzar en quasi totes parts. A més també permet connectar-se a Internet, incloent així les xarxes socials en ell.
Per últim, esta la televisió, que encara que no es una forma de relacionar-se, es una bona forma de passar l’estona i de saber el que passa arreu del món. Però la televisió pot influir de manera dràstica en la nostra forma d’actuar i de pensar, per això s’ha de saber elegir els programes que es veuen. També és important controlar el tems que es passa davant d’aquesta, que no ha de ser més de dos hores al dia.
Hi ha molta gent que pensa que la utilització d’aquestes tecnologies pot afectar a la manera de relacionar-se dels joves, fent que s’aïllen en ells mateixos i que no tinguen cap relació social. Però, açò no es gens probable que passe, si es cert que l’abús d’aquestes pot arribar a convertir-se en addicció, però només en cas molt extrems. I, a més, permeten la comunicació a través d’Internet i en persona ja que es molt normal que els joves es junten per parlar de cosses relacionades amb les noves tecnologies: un vídeo en YouTube, un programa de televisió nou, etc.
Per això, com a conclusió podem dir que com totes les cosses, les noves tecnologies poden ser molt útils però no es bo abusar d’elles.

2.INSTÀNCIA

(Sobre les beques)

Júlia Alcaide Pozo amb DNI 254005832-E i adreça al C/Pintor Joan Miró, N:12 P:16

EXPOSE:
-Que m'assabentat que l'ajuntament ha fet una convocatòria de beques per anar a Estudiar anglès a Escòcia.
-Que s'egixeix una nota mitja mínima de 8 en l'assignatura d'anglès en els curs ja fets,i que jo tinc.
-Que pense que aquesta beca m'aniria molt be per a aprendre millor l'anglès.

DEMANE:
Poder optar a una d'aquestes beques per a anar a Escòcia.


JÚLIA ALCAIDE
València a 15 de gener de 2011

A/A ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

3.GLOG SOBRE NELSON MANDELA
4.EL MEU GLOG


5.QUIZ
6.LA MOSCA


Activitat 2 per a després de la lectura

Jo li propondria que la continuació siguera que tots descobreixen que la que ha enviat el video ha estat la Isona i els pares de marc la envien a juici. Mentrestant Joan i Laila comencen a eixir junts, i ells i Miquel la deixen de costat.
A la fi Joan, Laila i Miquel la perdonarien i l'ajudarien amb el juici, encara que el perdria i tindria que anar a un reformatori durant uns mesos.
De titol li ficaria: El judici de la mosca.

Activitat C de recerca

El cant dels ocells: És una nadala tradicional catalana. La cançó explica la joia de la natura el dia del naiximent de Jesús a l'estable de Betlem. Se'n desconeixen els seus origens.

Lletra
Al veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant a festejar-lo van amb sa veu melindrosa.
Al ver despuntar el mayor resplandor en la noche más dichosa
los pajaritos van a cantarle con su melosa voz

L'àliga imperial pels aires va voltant, cantant amb melodia,
dient: 'Jesús és nat per treure'ns de pecat i dar-nos l'Alegria'.
El águila imperial va por los aires, cantando con melodía,
diciendo: Jesús ha nacido para librarnos del pecado y darnos la Alegría

Respon-li lo pardal: 'Esta nit és Nadal, és nit de gran contento'.
El verdum i el lluer diuen, cantant també: 'Oh, que alegria sento!'
Le responde el gorrión: Esta noche es Navidad, es noche de gran contento.
El verderón y el lúngano dicen, cantando también: ¡Oh, qué alegría siento!

Cantava el passerell: 'Oh, que formós i que bell és l'Infant de Maria!'.
I lo alegre tord: 'Vençuda n'és la mort, ja neix la Vida mia'.
Cantaba el pardillo: ¡Oh, qué hermoso y qué bello es el Hijo de María!
Y el tordo alegre: Vencida ha sido la muerte, ya nace mi Vida

Cantava el rossinyol: 'Hermós és com un sol, brillant com una estrella'.
La cotxa i lo bitxac festegen el manyac i sa Mare donzella.
Cantaba el ruiseñor: Es hermoso como un sol, brillante como una estrella.
El colirrojo y la tarabilla celebran la criatura y su Madre doncella

La garsa, griva i gaig diuen: 'Ja ve lo maig'. Respon la cadernera:
'Tot arbre reverdeix, tota planta floreix, com si tot fos primavera'.
La graza, el zorzal y el arrendajo dicen: Ya viene el mayo. Responde el jilguero:
Todo árbol reverdece, toda planta florece, como si todo fuese primavera


Manuel de Pedrolo: Fou un escriptor cataá que s'ha convertit no tan sols en l'escriptor més prolific, sinó també en una de les figures més importants de la literatura catalana del segle XX

El caganer: El caganer és un figura dels pessebres de Catalunya i el País Valencià, sovint amagada en un racó, darrere d'un arbust, fa les seves necessitats a l'aire lliure.

Obrint Pas: Grup de música en valencià procedent de València. la seua música es d'estilfolk punk amb tocs de música tradicional valenciana en què destoca la incorporació de la dolçaina com a elementcaracterístic.

Ovidi Montllor: Fou un cantautor i actor conegut al País Valencià amb una extensa trajectòria professional que compta amb més de vint àlbums editats i més de mig centenal de pel·lícules en les que va participar

Pere Calders: Fou un escriptor i dibuxant català. És un dels escriptors catalans del segle XX més populars. Destaca sobre tot com a contista.