ACTIVITAT DE SÍNTESI I CLASSIFICACIÓ DE LES APORTACIONS EN UNA TERTÚLIA DIALÒGICA

-Es pretén que l'alumnat s'adone del fet que en les exposicions de l'opinió sobre una lectura poden haver-hi, si més no, tres tipus d'informació: la valoració del llibre, la relació amb experiències personals i la vinculació a altres productes culturals.-Document de Firefox (només s'obri si es té instal·lat el navegador Mozilla Firefox).
-Ací es repleguen les respostes que 46 alumnes han donat al formulari anterior després de l'audició de 15-20 minuts d'intervencions dels companys a les tertúlies del llibre 'JO'. Diverses habilitats entren en joc: atenció, capacitats de classificar i resumir, fixació de les tres variables d'un comentari bàsic de llibre -esmentades amunt- i correcció lingüística escrita sense poder revisar-la.