La nota de la 3a avaluació s'obtindrà així: | Exercicis extra del llibre de text | Exercicis de la 3a avaluació que farem sobre el llibre de text | Unitat 5 | Unitat 6 |
- - - - - - - - -

La nota de la 3a avaluació s'obtindrà així:

  1. 5 punts del control final basat en els exercicis del llibre de text, la traducció breu, i els exercicis dels fulls complementaris
  2. 1 punt de la lectura del llibre JO, de Jordi Sierra: 0,5 per la participació a la Tertúlia de la biblioteca i 0,5 per dues opinions al fòrum de debat del wiki
  3. 2 punts per les activitats TIC proposades al llarg de l'avaluació en les sessions de l'aula d'informàtica: manifestos, relats digitals, etc. (1 punt s'obté amb el compliment setmanal de la tasca i l'altre punt serà pel relat digital final amb el guió literari)
  4. 2 punts per la realització del portfoli personal de final de curs: es tracta de traslladar a un wiki nou individual de l'alumne els 10 millors treballs realitzats i corregits en el wiki portfoli, amb anàlisi, comentaris i reflexions guiades sobre l'elaboració. Es farà durant la primera quinzena de juny durant 3 sessions a l'aula d'informàtica i a casa.
  5. 0,5 punts extra per faenes diferents: un segon llibre de lectura comentat en alguna aplicació apresa i inserit al wiki; notes i positius de classe; participacions en activitats extraescolars o culturals de l'assignatura; treballs concrets molt ben elaborats...

Exercicis extra del llibre de text

-Aquests exercicis els vam fer i corregir en la sessió del dilluns dia 18 d'abril a fi de repassar l'ortografia i l'ús dels temps verbals que proposa la unitat 5 del llibre

-Aquests quatre fulls amb 16 exercicis repassen la unitat 5 i sobretot introdueixen els exercicis d'ortografia, fraseologia i lèxic de les unitats 6-7-8 que farem el mes de maig. La finalitat és preparar-nos millor davant l'examen de nivell mitjà de la JQCV i d'avançar-nos al que seran les activitats del llibre de text.
-Cal que tingueu fets aquests exercicis per a corregir-los el 9 de maig, dilluns, a la segona setmana de classe després de Pasqua.


-Ací està la clau autocorrectiva dels 9 primers exercicis de Pasqua. Darrere d'aquest full hi ha un bon llistat de locucions valencianes i alguna frase feta.


-La darrera setmana abans de l'examen final, hem fet a classe dos "precontrols" d'avaluació, o siga, un repàs amb nous exercicis dels continguts lèxics, ortogràfics i gramaticals que seran la base de l'examen del dia 13 de juny (sobre 5 punts). Ací deixem els dos fulls distribuïts a classe. El segon conté la clau autocorrectiva.


- - - amb la clau autocorrectiva.

Exercicis de la 3a avaluació que farem sobre el llibre de text


Unitat 5


-Cal estudiar la definició de Manifest (pàg. 118) i el full teòric amb les tres definicions que el professor va lliurar a classe. Ací el tens:

-Exercicis pàg. 121-122: 1-7; pàg. 124: 1-7; pàg. 126: 1-6; pàg. 133: 2-9

Unitat 6

-Exercicis pàg. 145-146: 1-9; pàg. 147-148: 1-11, excepte 2a part del 9; pàg. 149-150: 1-10; pàg. 157: 5-8.