ELS VOKIS DEL CURS


Voki del projecte http://peliverge.wikispaces.com (curs 2009-10)Vokis del projecte http://portfoli4.wikispaces.com (curs 2010-11)
Voki de la 2a avaluacióVoki de la 3a avaluació