Més avall es troben reunides totes les tertúlies enregistrades que hem mantingut al llarg del curs al voltant de les tres lectures obligatòries.
Es troben en ordre invers al cronològic.

1r trimestre: 2 sessions de tertúlia a la biblioteca sobre el llibre Carmen, de Prosper Merimée.
2n trimestre: 1 tertúlia per grup del llibre La mosca, de Gemma Pasqual.
3r trimestre: 1 tertúlia per grup del llibre JO, de Jordi Sierra i Fabra.