Resultats del formulari de valoració de les conferències


Hi han participat només 17 + 1 (repetit) alumnes d'un total de 47 inscrits, cosa que implica el baix interés a participar en les valoracions del treball que es desplega al llarg del curs per a ajudar els companys i ajudar-se a millorar els resultats.Excepte el primer full del diaporama de baix, la resta de fulls presenten uns percentatges equivocats, no així el nombre de vots, que són els que hem tingut en compte per a presentar els resultats finals.

Les vuit conferències més valorades són les següents, tenint en compte que podíeu votar les cinc preferides entre les vint inicials:

50% han votat: La importància de saber idiomes
44% han votat: Ús del vel a llocs públics i escoles
44% ....."..... -: El Reiki
44% ....."..... -: El dopatge a l'esport
33% ....." .....-: Conflictes familiars
33% ....."..... -: Atur juvenil
33%..... " .....-: Crisi dels controladors aeris
33% ....."..... -: L'avortament

Els aspectes per ordre de prioritat que heu tingut en compte per a valorar-les han sigut:

1r (50%) El / La conferenciant ha parlat de manera fluïda i serena, i ha deixat clar el que volia explicar
2n (33%) L'abordatge del tema és interessant, novedós, aporta informació que no sabies
3r (33%) La correcció lingüística en lèxic, conjugació verbal i pronunciació era alta
4t (28%) L'estructura de l'exposició ha sigut molt clara, ha marcat les tres parts i ha conclòs bé.
5é (28%) El / La conferenciant ha sigut convincent, segur /a, fiable, de la informació i les idees que ha aportat.

Les tres conferències que han agradat menys han sigut:

(28%) El canvi climàtic
(16%) Crisi dels controladors aeris
(16%) Les drogues al món de la música

Això no vol dir, ni de bon tros, que les hàgeu considerat roïnes. Per descomptat que són molt dignes i mostren una bona elaboració, semblant a la resta.

Els aspectes negatius de les exposicions orals, els jutjàveu per aquest ordre i percentatge de vots:

(36%) L'exposició no és fluïda sinó desordenada, poc clara
(24%) El tema no és interessant, no té caràcter social
(24%) L'expressió lingüística, el vocabulari, la pronúncia estaven descurats
(12%) Les idees estan poc investigades, informa de poques coses
(5%) L'estructura tripartita d'introducció, desenvolupament i conclusió, així com l'opinió fallen

Pel que fa a la pregunta si us agrada o no valorar les intervencions orals dels companys, de les 17 respostes obtingudes, 10 han sigut afirmatives i 7 negatives. Llegiu, si voleu, els raonaments dels companys. Vos sentiu reflectits amb alguna explicació? Quina és la vostra opinió al voltant del tema?

Si voleu continuar debatent, s'ha obert un fil de debat al fòrum sobre aquestes valoracions i el tema:

-A favor o en contra de "valorar" les intervencions i els treballs dels companys per tal de participar en la coavaluació i l'autoavaluació personal a fi de millorar les produccions orals i escrites de caràcter acadèmic?

Hi podeu participar tots.-
Agrada als alumnes valorar l'exposició oral dels companys